Polisens status koder
Polisens statuskoder
POLISENS STATUSKODER:
00 Förbindelseprov – ute
01 Klar för uppdrag
02 Påbörjar beordrat uppdrag – Framme på plats
03 På väg till beordrat uppdrag – Framkörning
04 Påbörjar eget HR
05 På uppdrag – Ej disponibel för KC/OKC/LKC
06 Passning på mobiltelefon eller personsökare
07 Passning på S-70 handstation
08 Passning på S-80 handstation
09 Övergår till S70M
10 Avbrott – Uppehåll – Rast
11 * Klar på plats – HR avslutas senare – Avrapporteringstid
12 * Klar på plats – HR avslutat
13 * Klar på plats – Inkommer med frihetsberövad
14 Förläng varningstiden
15 Stationtjänst – Inne på station
16 Biträde önskas – Tyst framkörning
17 Biträde önskas ej
18 Dataslagning
19 Passet slut – Utgår
20 Kommendering, övrigt
21 Kommer att finnas i Sundsvall/Härnösand
22 Kommer att finnas i Kramfors/Sollefteå
23 Kommer att finnas i Örnsköldsvik
24 Kommer att finnas i Område 4
25 Kommer att finnas i Område 5
26 Kommer att finnas i Område 6 (STO RO 6)
27 Kommer att finnas i Område 7 (STO RO 7)
28 Kommer att finnas i Område 8 (STO RO 8)
29 Kommer att finnas i Område 9 (STO RO 9)
30 Lämnar anmält område eller kontroll
31 Har LA-kontroll
32 Hastighetskontroll med radar
33 Hastighetskontroll med laser
34 Hastighetskontroll med HKP
35 Kontroll och vägning tunga fordon
36 Fotpatrull
37 Hundträning
38 Utbildning
39 Inne NÄPO
40 Ring mig
41 Lämnar omr.anr
42 Åter omr.anr
43 Regeringskansli in
44 Regeringskansli ut
45 Militärpolis
46 Objektet startar
47 Objektet framme
48 Objektet lämnar
49 Spaning påbörjas
50 Spaning avslutas
51 IM-HÄNDELSEKODER alt POSITIONERING
52 IM-HÄNDELSEKODER alt POSITIONERING
53 IM-HÄNDELSEKODER alt POSITIONERING
54 IM-HÄNDELSEKODER alt POSITIONERING
55 IM-HÄNDELSEKODER alt POSITIONERING
56 IM-HÄNDELSEKODER alt POSITIONERING
57 IM-HÄNDELSEKODER alt POSITIONERING
58 IM-HÄNDELSEKODER alt POSITIONERING
59 IM-HÄNDELSEKODER alt POSITIONERING
60 IM-HÄNDELSEKODER alt POSITIONERING
61 IM-HÄNDELSEKODER alt POSITIONERING
62 IM-HÄNDELSEKODER alt POSITIONERING
63 IM-HÄNDELSEKODER alt POSITIONERING
64 IM-HÄNDELSEKODER alt POSITIONERING
65 IM-HÄNDELSEKODER alt POSITIONERING
66 IM-HÄNDELSEKODER alt POSITIONERING
67 FÖR LOKALT BEHOV
68 FÖR LOKALT BEHOV
69 FÖR LOKALT BEHOV
70 FÖR LOKALT BEHOV
71 FÖR LOKALT BEHOV
72 FÖR LOKALT BEHOV
73 FÖR LOKALT BEHOV
74 FÖR LOKALT BEHOV
75 LARMA POLISSTATIONEN
76 LARMA POLISSTATIONEN
77 ÖPPNA/STÄNG ARRESTPORT
78 ÖPPNA/STÄNG GARAGEPORT
79 Polis HKP avsluta färdplan
80 Säkerhetspolisen
81 SÄPO Personskyddsrotel
82 Nationella insatsstyrkan
83 Rikskriminalen
84 Civil eller militär skyddsvakt
85 Polis helikopter
86 Militär helikopter
87 Försvarsmakten
88 Värdetransport kör in i distriktet
89 Värdetransport kör ut ur distriktet
90 Personal vid RPS TEK Radio Tele
91 En trevlig hälsning till den som förtjänar det
92
93
94
95
96
97 Hälsningar från LKA, IT-enheten
98
99 Vid ofullst status skickas denna av X till X