Poliskoder
Poliskoder
HÄNDELSEKODER
1 BARN BORTA
2 BARN OMHÄNDERTAGET
3 BEDRÄGERI
4 BEDRÄGLIGT BETEENDE
5 BRAND
6 BRAND AUTOMATLARM
7 BRÅK I BOSTAD
8 BRÅK ANNAT
9 DÖDSFALL
10 EFTERLYST
11 FYLLERI
12 RATTFYLLERI
13 FÖRARGELSE/ OFREDANDE
14 FÖRSVUNNEN PERSON
15 HEMFRIDSBROTT
16 OLAGA INTRÅNG
17 HJÄLP SERVICE
18 SKÄRPT BEREDSKAP
19 RÄDDNING/ HAVERI
20 KONTROLL PERSON/ FORDON
21 LÄGENHETSUNDERSÖKNING
22 MISSHANDEL
23 MISSHANDEL GROV
24 MORD/ DRÅP
25 OLAGA HOT
26 BOMBHOT
27 VÅLDTÄKT
28 SEDLIGHETS BROTT ÖVRIGA
29 SKADEGÖRELSE
30 STÖLD/ INBROTT
31 STÖLD ANNAT
32 SNATTERI
33 SNATTERI
34 PERSONRÅN/ VÄSKRYCKNING
35 RÅN VÄPNAT
36 RÅN ÖVRIGT
37 U/ PASSLAGEN
38 SKOTTLOSSNING
39 VÅLD/ HOT MOT POLIS
40 VÅLD/ HOT MOT TJÄNSTEMAN
41 SJUKDOMSFALL OLYCKSFALL
42 ARBETSOLYCKA
43 SJÄLVMORDSFÖRSÖK
44 PSYKISKT SJUK
45 HANDRÄCKNING
46 LARM ÖVERFALL
47 LARM INBROTT
48 LARM BEDRÄGERI
49 LARM SABOTAGE
50 LARM ANNAT
51 BÅT PÅGÅENDE STÖLD
52 BÅT ANTRÄFFAD STULEN
53 CYKEL PÅGÅENDE STÖLD
54 CYKEL ANTRÄFFAD STULEN
55 MOTORFORDON PÅGÅENDE STÖLD
56 MOTORFORDON STÖLD UR/ FRÅN
57 MOTORFORDON ANTRÄFFAT STULET
58 TRAFIKBROTT
59 TRAFIKOLYCKA PERSONSKADA
60 TRAFIKOLYCKA VILT
61 TRAFIKOLYCKA ANNAT
62 TRANSPORT PERSON/ ESKORT
63 TRANSPORT ANNAN
64 TRAFIKHINDER
65 TRAFIKKONTROLL
66 BROTT MOT SJÖLAGEN
67 HITTEGODS
68 HUSRANNSAKAN
69 OLAGA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER
70 BROTT MOT ALKOHOLLAGEN
71 NARKOTIKABROTT
72 BROTT MOT VAPENLAGEN
73 KNIVLAGEN
74 JAKTLAGSTIFTNINGEN
75 DJUR SKADAT/ DÖTT/ OMHÄNDERTAGEN
76 OFOG BARN/ UNGDOM
77 AVRAPPORTERING TIDIGARE HR
78 BEVAKNINGSUPPDRAG
79 ANNAT
80 PL 11, LVM, LVU
81 UTBILDNING
82 MILJÖBROTT

ÅTGÄRDSKODER

100 DUBBELFÖRT
101 ANMÄLAN RAR
102 PRIMÄRRAPPORT
103 TRAFIKMÅLSANT, RAPPORT
104 TRAFIKMÅLSANT, MINNES
105 ARRESTANTBLAD
106 OMHÄNDERTAGANDEBLAD
107 MINNESANTECKNINGAR
108 FÖRHÖR
109 BESLAGSPROTOKOLL
110 SPANINGSANTECKNINGAR
111 ANMÄLAN ANNAN MYNDIGHET
112 ORDNINGSBOT
113 PARERINGSANMÄRKNING
114 FALSKT LARM ( LARM HR)
115 EJ SPANINGSRESULTAT
116 EJ UTRYCKNING/ ÅTERKALLAT
117 INGEN ÅTGÄRD/ EJ BROTT
118 RAPPORTEFTERGIFT
119 AVLÄGSNADE
120 AVVISAD
121 MEDLING/ TILLSÄGELSE
122 MÅLSÄGAREN
123 UTFÖRT
124 ÖVERLÄMN TILL ANNAN ENHET/PMYND
125 ALLMÄNT LARM
126 EJ MEDDELAT ÅTGÄRD
127 TELEFONKONSULTATION
128 RESURSBRIST
129 ÅTERÖPPNAD FÖR KOMPLETTERING
130 ÖVERGÅNG TILL SOMMARTID
131 ÖVERGÅNG TILL VINTERTID

RELATIONSKODER

R200 AUTONOMA GRUPPER
R201 IDROTT
R202 KLOTTER
R203 KROG
R204 MC-GÄNG
R205 RASIST
R206 RAVE
R207 SATANIST
R208 UNGDOM
R209 VEGAN
R210 EU KONTROLL
R211 VILTOLYCKA BJÖRN
R212 VILTOLYCKA HJORT
R213 VILTOLYCKA LO
R214 VILTOLYCKA REN
R215 VILTOLYCKA RÅDJUR
R216 VILTOLYCKA VARG
R217 VILTOLYCKA VILDSVIN
R218 VILTOLYCKA ÄLG
R219 VILTOLYCKA ANNAN
R248 VÅLD MOT KVINNA
R249 VÅLD MOT POLIS
CBR Centrala bilregistret
FFC chassienummer
FFR registernummer
IM Ingripandemeddelande
ISP Allmän fråga i MSP
NSP Register över efterlysta fordon
NPN Fråga på persons mantal
MSP Register över efterlysta
PBR Person- och belastningsregistret
PEF ovanligt efternamn
PET tidsnummer
PFT födelsetid
PNR personnummer
PSP Passregistret
Q Standard fråga
QB bevakning
QC Chassie
QF ägare
QG standard gammalt nr
QK körkort
QP polisfråga
QR register
QS skatt
QST Teknisk fråga på fordon
QT tekniskt
QKG Allmän fråga på körkort
RAD 1 Förekommer i Passregistret
RAD 2 Förekommer i Pbr (Person- och belastningsregistret)
RAD 3 Förekommer i Msp (Register över efterlysta)