CCIR
CCIR Anropsnummer 22301 Karlskrona Länsbasstation - K1
22302 Ronneby Länsbasstation - K2
22305 Olofström Länsbasstation - K5
30100 Karlskrona Basstation räddningstjänst
30101 Karlskrona Släckbil
30102 Karlskrona Släck-/räddningsbil
30103 Karlskrona Stegbil
30105 Karlskrona Terrängfodon
30106 Karlskrona Befälsbil
30107 Karlskrona Vattendykarbil
30108 Karlskrona Transportfordon
30109 Karlskrona Räddningsbil
30111 Karlskrona
30113 Karlskrona Stegbil
30114 Karlskrona Tankbil
30115 Karlskrona Brandbåt
30117 Karlskrona Personbil
30118 Karlskrona Personbil
30119 Karlskrona Personbil
30121 Karlskrona Släckbil
30125 Karlskrona
30128 Karlskrona Lätt lastbil
30129 Karlskrona Lastväxlare
30130 Jämjö Basstation räddningstjänst
30131 Jämjö Släckbil
30150 Hasslö Basstation räddningstjänst
30151 Hasslö Släckbil
30161 Rödeby Släckbil
30163 Rödeby Tankbil
30171 Holmsjö Släckbil
30181 Aspö Släckbil
30191 Fridlevstad Släckbil
30200 Ronneby Basstation räddningstjänst
30201 Ronneby Släckbil
30202 Ronneby
30203 Ronneby
30204 Ronneby
30207 Ronneby
30208 Ronneby
30211 Ronneby
30214 Ronneby
30231 Bräkne-Hoby
30234 Bräkne-Hoby
30240 Hallabro Basstation räddningstjänst
30251 Eringsboda Basstation räddningstjänst
30300 Karlshamn Basstation räddningstjänst
30309 Karlshamn Räddningsbil
30400 Sölvesborg Basstation räddningstjänst
30502 Olofström Släckbil
30503 Olofström Hävare
30504 Olofström Tankbil
30505 Olofström Räddningsbil
30508 Olofström Lastbil
30509 Olofström Besiktningsbil
30510 Olofström Befälsbil
30522 Kyrkhult Släckbil
30911 Karlskrona Ambulans
30912 Karlskrona Ambulans
30913 Karlskrona Ambulans
30914 Karlskrona Ambulans
30915 Karlskrona Ambulans
30921 Ronneby Ambulans
30932 Karlshamn Ambulans
30941 Sölvesborg Ambulans
30951 Olofström Ambulans