Ambulanskoderna
Ambulanskoderna Nya ambulans koderna

01 : Allergi
02 : Andningssvårigheter
03 : Barn/ förgiftning
04 : Barn/ sjukdom
05 : Beställt uppdrag
06 : Blödning/ ej trauma
07 : Brandskada elskada
08 : Bröstsmärtor/ hjärtstillestånd
09 : Buk urinvägar
10 : Diabetes
11 : Djurbett/ insektsbett
12 : Drunkningstillbud
13 : Dykeriolycka
14 : Extremitskada/ småskada
16 : Feber
17 : Förlossning
18 : Gynekologi/ graviditet
19 : Huvudvärk
20 : Hypo/ hypertermi
21 : Kemikalier/ gaser
22 : Krampanfall
23 : Medvetslöst/ vuxen
24 : Oklara problem
25 : Trauma olyckor
26 : Ryggbesvär
27 : Slaganfall/ förlamning
28 : Suicid/ psykiatri
29 : Våld/ misshandel
30 : Ögon - öron - näsa - hals
82 : Dödsfall
85 : Polis
88 : Rast

Gamla koder

21 : Skallskada
22 : Benbrott
24 : Förgiftning
26 : Epilepsi
27 : Blödning
28 : Brännskada
29 : BB Fall
30 : Ögonskada
40 : Räddningstjänst
41 : Bygdebrand
42 : Bärgningstjänst
43 : Kriminalen
44 : Mord
53 : Dödsfall
71 : Sprit
72 : Kramp
73 : Medvetslös
74 : Krupp
75 : Lungödem
76 : Astma
77 : Dåligt Hjärta
78 : Hjärtstillestånd
79 : Drunkningstillstånd
80 : Förgiftning
81 : Kvävning
82 : Dödsfall
83 : Större Blödning
84 : Större Trafikskada
85 : Polis
86 : Förlossning

Patient koder

1 : Fullt vaken
2 : Slö men svarar på tilltal
3 : Svarar trögt på tilltal
4 : Reagerar på tilltal men svarar ej
5 : Reagerar på smärta men svarar ej
6 : Reagerar ej på smärta/ medvetslös

Q-Koder

QPA : Passning
QRT : Återgå
QRV : Klara
QRZ : Vem anropar?
QSA : Larma Läkare
QSL : Kvitterat (Uppfattat)
QSM : Ej Uppfattat
QTA : Blir ingenting Återgå
QTH : På väg till platsen
QTP : Påbörjar på platsen
QTQ : Polis

Förkortningar

AVC : Akutvårdcentral
L : Långvården
BK : Brandkåren
EP : Kramper
IFK : Intenssivkliniken Infektionsklinik
INTOX : Förgiftning
K : Kiurgen
KIVA : Intensivaren Kiurg
ETYL : Alkoholpåverkad
CELEBRAL : Hjärnblödning
DILERIUM : Hallucination
PLUS : Rullstol
FÖRLÄNGD ARM : Går över på bärbar radio

Larm Prioritering

Prio 1 : Akut Larm Patientens vitala kroppsfunktioner är hotade.
Prio 2 : Omgående Transport Patienten har Akut syntombild men hotande.
Prio 3 : Sjuktransport Väntetid på transporten som ej påverkar patientens tillstånd.
Prio 4 : Liggande Transport

Ambulanslarm : Akut Larm
Förtur : Omgående Transport
Transport : Sjuktransport
Motbud : Blir ingenting Återgå